Profarm.com.tr Eticaret Web Sitesi.. 8.08.2022

ÜRÜN BİLGİLERİ

DSC1000 KONSANTRE SANİTİZER 1 LT.


1 litre DSC 1000 ile 1000 Litre Solüsyon Hazırlanır.

210,00 TL   190 TL (KDV Hariç)

Adet

HAKKINDA

Bileşimi ve Özellikleri:
DSC 1000, optimum temizlik ve biyosidal aktiviteyi sağlamak için iyonik ve non-iyonik sürfaktanların karışımından oluşmuştur. Kirlenmiş yüzeylerin ıslanmasını, yağ ve benzeri organik kirlerin çözülmesini sağlar. Temizleme işlemini hızlandırır, su tüketimini azaltır. Ortamdaki bakteri, virüs ve patojen mantarlara karşı ılımlı dezenfektan etkiye sahiptir. Sertlik derecesi ne olursa olsun her türlü su ile çözelti oluşturulabilir. Tüm çalışma ısılarında konsantrasyonu sabittir. 
Kullanım Yerleri ve Sulandırma Oranları:
Hayvan barınakları, tavuk çiftlikleri ve benzeri üretim tesislerinde genel dezenfeksiyon öncesi 1/500 - 1/1000 oranındaki solüsyonu kullanılarak ortamdaki organik kirlerin yanı sıra bakteri, mantar ve mayalardan arındırılması ile dezenfeksiyondan daha iyi sonuç alınması sağlanır.
* Çiftlik binalarının terminal dezenfeksiyonunda: DSC 1000 çözeltisi m2 ye 0.3 litre gelecek şekilde püskürtülerek uygulanır. Çiftlik binalarının ve hayvan barınaklarının dezenfeksiyonunda yıkama maddesi olarak 1/1000 oranında kullanılır.
* Çiftlik ekipmanlarının dezenfeksiyonunda: Yemlikler, suluklar, kafesler, taşıtlar vb gibi ekipmanların dezenfeksiyonunda 1/1000 oranında kullanılır. Ekipmanların kuru temizliği yapıldıktan sonra 1/1000 lik DSC 1000 çözeltisi ile yıkanır ve durulanır. 
* Kuluçkahanelerin dezenfeksiyonunda: Duvarlar, döşemeler, ön gelişim ve çıkım makineleri, taşıyıcılar ve tepsilerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi amacıyla kullanılır. En iyi sulandırma oranı 1/1000 dir.
* İçme suyu sistemlerinde: Tavuk çiftliklerindeki su sistemlerinde, su deposu boşaltılır, 1/1000 oranında sulandırılmış  DSC 1000, çözeltisi ile tekrar doldurulur, bir gece bekletildikten sonra depo boşaltılıp su ile doldurulur. Belli periyotlarla kullanıldığında zamanla biriken tortuları temizleyip, dezenfeksiyonunu sağlar.
* Yiyecek işleme tesislerinin dezenfeksiyonunda: Tüm gıda işleme tesislerinde (başta meyve suyu ve konserve fabrikaları), bakteri, küf ve mayalara karşı dezenfeksiyonunda kullanılır. Sulandırma oranı 1/1000 dir. Dezenfekte edilecek yüzeylere ve ekipmanlara DSC 1000 çözeltisi uygulanır ve su ile durulanır.

 

Hızlı Destek Hattı: 0212 230 56 74  |  info@profarm.com.tr